Набавка огревa

ЈН 6/2018
ddd
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  22.02.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  22.02.2018.

Записник о отварању понуде ОВДЕ 05.03.2018.


ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ОВДЕ 07.03.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 07.03.2018. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ОВДЕ 20.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 ОВДЕ 20.03.2018.
ddd