Набавка услуге личног пратиоца

ЈН 1/18 од 11.01.2018. године
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ.  11.01.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ.  11.01.2018.

Записник о отварању понуда 22.01.2018. године ОВДЕ 22.01.2018.

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ОВДЕ     23.01.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ       23.01.2018.

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 30.01.2018

ddd