ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ЈНМВ 04/18

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ЈНМВ 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ОВДЕ 30.04.2018
ddd