ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.05.2018. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.05.2018. ГОДИНЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ 31.05.2018. године
 
Одлука о додели уговора: ОВДЕ 05.07.2018.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 20.07.2018. године
ddd