П О З И В за прикупљање понуда за набавку радова путем наруџбенице

Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе
ddd
П О З И В за прикупљање понуда за  набавку  радова- Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе ОВДЕ
ddd