П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга надзора над извођењем радова на санацији коловоза ОП6 и ОП 2 на територији оптине Сокобања

19.09.2017.
ddd
П О З И В за прикупљање понуда за  набавку  услуга  надзора над извођењем радова на
санацији коловоза ОП6 и ОП 2 на територији оптине Сокобања  ОВДЕ
ddd