Прикупљање понуда за набавку радова – Замена цеви за гејање у објекту Суда за прекршаје

11.01.2018. године.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III Број: 404-10/2018 од 11.01.2018. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује

П О З И В
 
за прикупљање понуда за набавку радова–Замена цеви за гејање у објекту Суда за прекршаје, путем наруџбенице. Овај позив упућује се непосредно потенцијалним  понуђачима и објављује се на сајту наручиоца www.opstinasokobanja.com.

Преузми ПОЗИВ ОВДЕ
ddd