Уређење пољских путева

ЈН 20/17 од 17.10.2017.
ddd

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОВДЕ

18.10. 2017. Измена Конкурсне документације за јавну набавку, у отвореном поступку,
радова – Уређење пољских путева ЈН 20/17. ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ


06.11. 2017. Измена Конкурсне документације за јавну набавку, у отвореном поступку,
радова – Уређење пољских путева ЈН 20/17. ОВДЕ

Појашњење Конкурсне документације 06.11.2017. ОВДЕ

22.11.2017. Одлука о додели уговора: ОВДЕ

04.12.2017. Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ

 

ddd