Услуге физичко-техничког обезбеђења

ЈН 9/18
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  02.03.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  02.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: ОВДЕ 07.03.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ОВДЕ 07.03.2018. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ОВДЕ 13.03.2018. године

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДЕ ОВДЕ 15.03.2018.

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 15.03.2018.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 28.03.2018. 

ddd