Услуге обуке запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду, за потребе Jaвне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd
Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања

Услуге обуке запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду, за потребе Jaвне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 24.04.2018. ГОДИНЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛОВИ ОВДЕ 24.04.2018. ГОДИНЕ

ddd