Јавне набавке

Јавна набавка 35/19 НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.10.2019. године
Позив за подношење понуда: ОВДЕ 08.10.2019. године

ddd

Installation of prefabricated sport facilities – skating rink and sledge toboggan run in Sokobanja

Works under project CB007.2.12.034 “Improving the winter tourist offer in Sokobanja and Varshets municipalities – Winter Cross-Border Tour Varshets- Sokobanja” funded under Interreg – IPA-CBC Bulgaria-Serbia Programme REF NO CB007.2.12.034/PP2-TD05
ddd

Tender package HERE 03.10.2019.

ddd

Оглас за прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

Предшколска установа "Буцко" Сокобања, 30.09.2019.
ddd

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

Предшколска установа "Буцко" Сокобања,

Митрополита Михаила бр. 16 Сокобања,

Објављује:

ddd

Jaвна набавка 33/19 - Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКЕ БРОЈ 33/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.09.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.09.2019. 

Додатно појашњење ОВДЕ 03.10.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 03.10.2019. године

ddd

Jавна набавка 32/19 - Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.09.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.09.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.09.2019.

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 19.09.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА 31/19

ЈАВНА НАБАВКА
ДОДАТНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 27.08.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 27.08.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 05.09.20019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 11.09.2019.године

ddd