Јавне набавке

Ј А В Н И  П О З И В за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобањa

Поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019
.
ddd

На основу чл. 9. став 7. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1., чл. 11. став 1. тачка 6), чл.

ddd

Јавна набавка - набавка горива

Јавна набавка мале вредности - Број 4/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 14.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 14.01.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 25.01.2019. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 21.02.2019. године

ddd

Јавна набавка - Набавка електричне енергије

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКЕ БРОЈ 5/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 21.02.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 01.03.2019. године

ddd

Јавна набавка - Услуге личног пратиоца детета

ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

Додатно појашњење овде 14.01.2018,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.01.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА

ЈАВНА НАБАКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА бр.1/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 08.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 08.01.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 21.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 05.02.2019. године

ddd

Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 03.12.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 03.12.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.12.2018. године

ddd