Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.16/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 27.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 27.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 01.04.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 07.04.2020. године

ddd

Набавка рачунарске опреме за е Управу

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 12/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 10.03.2020. године

Додатно појашњење 2  ОВДЕ 12.03.2020. године

ddd

Набавка таблица за кућне бројеве и улице

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 15/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.03.2020. годинe

Записник о отварању понуда ОВДЕ 16.03.2020. године

ddd

Услуге послуживања - Услуге послуживања пића и напитака

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/20 - Поступак јавне набавке мале вредности
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 25.02.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 25.02.2020. годинe

Записник о отварању понуда ОВДЕ 09.03.2020. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 9-20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуди ОВДЕ 05.03.2020. године

ddd