Јавне набавке

Jaвна набавка 29/19

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗРАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА В 978 И ИБКК- 1
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 21.08.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 21.08.2019.

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 23.08.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 23.08.2019.

ddd

Јавна Набавка 27/19

ЈАВНА НАБАВКА
Радови на изради истражне бушотине ИБКК 1 и
истражноексплоатационог бунара ИБКК 1 са хидрогеолоким
истраживањима и израдом елабората о резервама
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 29.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 29.07.2019. године
 

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 26.08.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.09.2019. године

ddd

Набавка комисије за технички преглед

Набавка комисије за технички преглед изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи JН 24/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 23.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 23.07.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 25.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА–УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈA ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.22/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.07.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 12.07.2019. године

ddd

Jавна набавка - Израда плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ 26/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.07.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 09.07.2019. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 25.07.2019. године

ddd

Јавна набавка бр. 25/19 Набавка путничког аутомобила

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ / ЈАВНА НАБАВКА бр.25/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.06.2019. године
 

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 01.07.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 10.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/19

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РУШЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 10.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 16.06.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 21.06.2019. године

Одлука о закљученом Уговору ОВДЕ 02.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/19 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине 2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде
општине 2
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.06.2019. године

Измена позива за подношење понуде: ОВДЕ 12.06.2019. године 
Измељена конкурсна документација: ОВДЕ 12.06.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА 20/2019 - УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 05.06.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 05.06.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 21.06.2019. године

ddd