Јавне набавке

Jавна набавка - услуге физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка мале вредности - Број 7/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 17.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 17.01.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 21.01.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 21.01.2019. године

ddd

Јавна набавка - набавка горива

Јавна набавка мале вредности - Број 4/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 14.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 14.01.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 25.01.2019. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 21.02.2019. године

ddd

Јавна набавка - Набавка електричне енергије

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКЕ БРОЈ 5/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 21.02.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 01.03.2019. године

ddd

Јавна набавка - Услуге личног пратиоца детета

ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

Додатно појашњење овде 14.01.2018,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.01.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА

ЈАВНА НАБАКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА бр.1/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 08.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 08.01.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 21.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 05.02.2019. године

ddd