Јавне набавке

Набавка путничког аутомобила из пројекта

Поступак јавне набавке мале вредности бр.19/19
ddd

Конкурсна документација ОВДЕ 20.05.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.05.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.06.2019. године

Обавештење о закљученом уговору: ОВДЕ 10.06.2019. године

ddd

План јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА"

План Јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА" 

можете преузети кликом на линк ОВДЕ 08.05.2019. године

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ВОДА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ-СОКОБАЊА“

Поступак јавне набавке мале вредности
ЈН бр.14/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 10.04.2019.године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 22.04.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.16/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.04.2019. године

ddd