Јавне набавке

Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 03.12.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 03.12.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.12.2018. године

ddd

Набавка новогодишње расвете

Расветна опрема и електричне светиљке, Бр. ЈН. 29/30, Набавка мале вредности
ddd

 

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 13.11.2018.

Преузми Koнкурсну документацију ОВДЕ  13.11.2018.

Преузми Одлуку о додели уговора ОВДЕ 26.11.2018.

Преузми Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 29.11.2018.

ddd

Радови на уређењу локалног пута у МЗ Дуго Поље

МЗ Дуго Поље - Поступак јавне набавке мале вредностибр. 1/2018
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 06.11.2018.

Преузми Koнкурсну документацију ОВДЕ  06.11.2018.

Одлука о закљученом Уговору ОВДЕ 21.11.2018.

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 31.12.2018.

 

ddd

Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.10.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 31.10.2018. године

Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 06.11.2018.

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 22.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ  22.10.2018.

ddd

Набавка столица за летњу позорницу у Сокобањи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.10.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.11.2018. године
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 29.11.2018. године

ddd

Додатни радови на уређењу фасаде и замене столарије на згради општине Сокобања

ЈН 32/18 од 19.10.2018
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 19.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 19.10.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 30.10.2018. године

ddd

Набавка пројеката парцелације и препарцелације

Поступак јавне набавке мале вредности бр.31/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 18.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 18.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 22.10.2018. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 24.10.2018. године

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 15.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 15.10.2018.

ddd