Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 9-20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуди ОВДЕ 05.03.2020. године

ddd

Набавка услуге стручног надзора над спровођењем програма одржавања путева

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 6-20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.02.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 13.02.2020. године

ddd

Јавна набавка 4/20 - Услуга личног пратиоца детета

Конкурсна документација: ОВДЕ 20.01.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.01.2020. године

Записник о отварању понуде: ОВДЕ 30.01.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 31.01.2020. године

ddd