Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА"

План Јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА" 

можете преузети кликом на линк ОВДЕ 08.05.2019. године

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ВОДА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ-СОКОБАЊА“

Поступак јавне набавке мале вредности
ЈН бр.14/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 10.04.2019.године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 22.04.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.16/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.04.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.13/19

ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 14.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 14.03.2019. године

 

Додатно појашњење 15.03.2019. ОВДЕ

Одлука о обустави поступка 26.03.2019 ОВДЕ

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Јавна набавка број 10/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 08.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 08.03.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 18.03.2019. године

Oбавештење о обустави поступка ОВДЕ 19.03.2019. године

ddd