Јавне набавке

Реконструкција котларнице, набавка и уградња котла на чврсто гориво

Вртић "Буцко"
ddd
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-02/12
Назив ЈНМВ: РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО


ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" СОКОБАЊА


ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОТКС И АКВА ПАРКА „ПОДИНА“

На основу члана 26. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС” број 116/2008,  у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности
(”Службени гласник РС” бр. 50/2009),  члана 2.  Правилника о обавезним елементима
ddd

Набавкa огревног дрвета за грејну сезону 2012/2013

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК НАБАВКЕ :

1. Набавкa огревног дрвета за грејну сезону 2012/2013 годину за потребе Општинске управе општине Сокобања број набавке 29/12

Поступак набавке се спроводи на основу члана 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)

ddd

Набавка добара фотокопир апарат

Број набавке 28/12
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК НАБАВКЕ :

1. Набавка добара фотокопир апарат број набавке 28/12

Поступак набавке се спроводи на основу члана 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 12.07.2012. ГОДИНЕ ДО 13,00 ЧАСОВА.
ddd

Набавка услуге – екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сокобања

ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК НАБАВКЕ :

1. Набавка услуге – екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Сокобања за 2011.годину и израда Извештаја о обављеној ревизији број набавке 27/12

Поступак набавке се спроводи на основу члана 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)

ddd

Набавка „Услугe реализације тренинга Писање бизнис планова "

ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

1. Набавка „Услугe реализације тренинга Писање бизнис планова – планирај своју будућност“ ЈНМВ 26/12

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 28.06.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
ddd

Набавка добара металних ормана за свлачионицу

Набавка добара металних ормана за свлачионицу за опремање комплекса отворених спортских базена на Подини број ЈНМВ 22/12
ddd
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 06.06.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
ddd

Набавка Услуге физичког и противпожарног обезбеђења

Набавка Услуге физичког и противпожарног обезбеђења лица, опреме и објекта на локацији комплекса отворених спортских базена на Подини број ЈНМВ 21/12.
ddd
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 05.06.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
ddd

Позив понуђачима за достављање понуда за организацију једнодневне екскурзије

Предшколска установа "Буцко" Сокобања
ddd
Предшколска установа "Буцко" Сокобања спроводи поступак избора туристичке агенције за организацију и извођење једнодневне екскурзије за децу предшколског узраста на релацији Сокобања-Београд-Сокобања.
Екскурзија ће се извести у првој половини маја месеца 2012. године.
Екскурзија ће у свом програму садржати:
- Превоз деце на релацији Сокобања-Београд-Сокобања;
ddd