Јавне набавке

ЈНМВ 07/12 набавка добара за репрезентацију у згради општине

14.02.2012.
ddd
OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СЛЕДЕЋЕ ДОБРО:

1. ЈНМВ 07/12  набавка добара за  репрезентацију у згради општине број ЈНМВ 07/12

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 22.02.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.

ddd

Jавнa набавкa мале вредности услуга смештаја за потребе Општине Сокобања

13.02.2012.
ddd
OПШТИНА СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СЛЕДЕЋУ УСЛУГУ:

1. ЈНМВ 06/12 jавнa набавкa мале вредности услуга смештаја за потребе Општине Сокобања

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 23.02.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.

ddd

Јавна набавка мале вредности услуга исхране у ресторану за потребе Општине Сокобања

OПШТИНА СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СЛЕДЕЋУ УСЛУГУ:

1. ЈНМВ 04/12 Јавна набавка мале вредности услуга исхране у ресторану за потребе Општине Сокобања

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.02.2012. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.

ddd

Позив за прикупљање понуда за набавку рачунара за Центар за старе

Јавна набавка мале вредности бр ЈНМВ 19/11
ddd
Ha основу члана 18. став 2. и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник PC" бр.50/09) и Одлуке о издавању наруцбенице број: 404-33/2011-01 од 15.07.2011.године Општина Сокобања , улица Светог Саве број 23, овим путем упућујепозив
ddd

Реконструкција крова на делу зграде Средње школе

Средња школа „Бранислав Нушић“ у Сокобањи својом одлуком од 13.6.2011. године покреће поступак за јавну набавку мале вредности – реконструкција крова на делу зграде Средње школе. Рок за подношење пријава је 13. јул 2011. године у 10 часова. Отварање понуда је 13. јула 2011. године у 11 часова у просторијама Средње школе.

ddd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ

23.06.2011.
ddd
Преузми КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

.
На основу Уговора о донацији са Делегацијом ЕУ у Србији, 2010/259-228 за пројекат – Здраво место за здраве инвестиције, број 401-355/2010, председник Општине Сокобања, доноси
 
ddd