Јавне набавке

Оглас за прикупљање понуда за реализацију путовања деце Предшколске установа Буцко Сокобања у школској 2010/2011. години на екскурзију

Предшколска установа "Буцко" Сокобања спроводи поступак избора туристичке агенције за организацију и извођење једнодневне екскурзије за децу предшколског узраста на релацији Сокобања-Београд-Сокобања.
Екскурзија ће се извести у другој половини маја месеца 2010. године.
Екскурзија ће у свом програму садржати:
ddd

ЈАВНИ КОНКУРС за избор пружаоца услуге „Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама“

На основу члана 9. став3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности („Службени гласник РС“, број 36/91, 33/93,53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04,101/05,115/05) и Одлуке о покретању поступка за избор најповољнијег понуђача пружаоца услуге „Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама“, Председник општине Сокобања расписује
ddd

Набавка мале вредности - рачунар за ушеника ОШ Митрополит Михаило

БР. ЈНМВ 7/11
ddd
Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом добара - рачунар за ученика Основне школе "Митрополит Михаило" број ЈНМВ 7/11.

Наруџбеница се налази на следећем линку НАРУЏБЕНИЦА
ddd