Јавне набавке

Позив за прикупљање понуда за набавку рачунара за Центар за старе

Јавна набавка мале вредности бр ЈНМВ 19/11
ddd
Ha основу члана 18. став 2. и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник PC" бр.50/09) и Одлуке о издавању наруцбенице број: 404-33/2011-01 од 15.07.2011.године Општина Сокобања , улица Светог Саве број 23, овим путем упућујепозив
ddd

Реконструкција крова на делу зграде Средње школе

Средња школа „Бранислав Нушић“ у Сокобањи својом одлуком од 13.6.2011. године покреће поступак за јавну набавку мале вредности – реконструкција крова на делу зграде Средње школе. Рок за подношење пријава је 13. јул 2011. године у 10 часова. Отварање понуда је 13. јула 2011. године у 11 часова у просторијама Средње школе.

ddd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ

23.06.2011.
ddd
Преузми КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

.
На основу Уговора о донацији са Делегацијом ЕУ у Србији, 2010/259-228 за пројекат – Здраво место за здраве инвестиције, број 401-355/2010, председник Општине Сокобања, доноси
 
ddd

Оглас за прикупљање понуда за реализацију путовања деце Предшколске установа Буцко Сокобања у школској 2010/2011. години на екскурзију

Предшколска установа "Буцко" Сокобања спроводи поступак избора туристичке агенције за организацију и извођење једнодневне екскурзије за децу предшколског узраста на релацији Сокобања-Београд-Сокобања.
Екскурзија ће се извести у другој половини маја месеца 2010. године.
Екскурзија ће у свом програму садржати:
ddd

ЈАВНИ КОНКУРС за избор пружаоца услуге „Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама“

На основу члана 9. став3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности („Службени гласник РС“, број 36/91, 33/93,53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04,101/05,115/05) и Одлуке о покретању поступка за избор најповољнијег понуђача пружаоца услуге „Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама“, Председник општине Сокобања расписује
ddd