Јавне набавке

П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада)

Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15),  лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, упућује
ddd