Јавне набавке

Стручни надзор над реконструкцијом и доградњом водоводне мреже

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 42/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 05.11.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 05.11.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 14.11.2019. године

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОСКОПА МОРAВИЦА

Поступак јавне набавке малевредности JН бр. 40/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 23.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 23.10.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 01.11.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 15.11.2019

ddd

Набавка софтвера за ГИС

Поступак јавне набавке мале вредности JН бр.37-19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 22.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 22.10.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 06.11.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 20.11.2019 године

ddd

Набавка услуге стручног надзора над реконструкцијом и доградњом водоводне мреже

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН 38/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 21.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 21.10.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 01.11.2019

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОСКОПА МОРЕВИЦА У СОКОБАЊИ

Јавна набавка мале вредности бр. 36-19
ddd

Обавештење о обустави поступка Јавне набавке ОВДЕ 03.12.2019

Конкурсна документација: ОВДЕ 11.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 11.10.2019. године

ddd

Јавна набавка 35/19 НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.10.2019. године
Позив за подношење понуда: ОВДЕ 08.10.2019. године

Одлука о обустави ЈН 35/19 ОВДЕ 18.10.2019. године

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ 21.10.2019. године

ddd

Installation of prefabricated sport facilities – skating rink and sledge toboggan run in Sokobanja

Works under project CB007.2.12.034 “Improving the winter tourist offer in Sokobanja and Varshets municipalities – Winter Cross-Border Tour Varshets- Sokobanja” funded under Interreg – IPA-CBC Bulgaria-Serbia Programme REF NO CB007.2.12.034/PP2-TD05
ddd

Tender package HERE 03.10.2019.

ddd

Оглас за прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

Предшколска установа "Буцко" Сокобања, 30.09.2019.
ddd

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

Предшколска установа "Буцко" Сокобања,

Митрополита Михаила бр. 16 Сокобања,

Објављује:

ddd