Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 22.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ  22.10.2018.

ddd

Набавка столица за летњу позорницу у Сокобањи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.10.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.11.2018. године
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 29.11.2018. године

ddd

Додатни радови на уређењу фасаде и замене столарије на згради општине Сокобања

ЈН 32/18 од 19.10.2018
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 19.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 19.10.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 30.10.2018. године

ddd

Набавка пројеката парцелације и препарцелације

Поступак јавне набавке мале вредности бр.31/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 18.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 18.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 22.10.2018. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 24.10.2018. године

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 15.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 15.10.2018.

ddd

О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"

Са потпуном одговорношћу

Број 60-1398/1-18

Од 09.10.2018. године

С О К О Б А Њ А

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

 

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА-НАБАВКА 17/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 12.10.2018.

ddd

Јавна набавка бр. 30/18

Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговите и Трубаревац,
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 05.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 05.10.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 10.10.2018. године

ddd

Јавна Набавка бр.28/18

Грађевински радови на поправци путева и улица у насељеним местима на територији оптине Сокобања и то равнање и насипање и ваљање путева, сређивање јаркова и постављање пропусница и регулација потока.
Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале услед елементарних непогода
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 11.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 11.09.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 27.09.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 01.10.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 27/18

Набавка половног камиона са корпом за рад
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 25.09.2018. године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 02.10.2018.

ddd