Јавне набавке

О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"

Са потпуном одговорношћу

Број 60-1398/1-18

Од 09.10.2018. године

С О К О Б А Њ А

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

 

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА-НАБАВКА 17/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 12.10.2018.

ddd

Јавна набавка бр. 30/18

Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговите и Трубаревац,
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 05.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 05.10.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 10.10.2018. године

ddd

Јавна Набавка бр.28/18

Грађевински радови на поправци путева и улица у насељеним местима на територији оптине Сокобања и то равнање и насипање и ваљање путева, сређивање јаркова и постављање пропусница и регулација потока.
Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале услед елементарних непогода
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 11.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 11.09.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 27.09.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 01.10.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 27/18

Набавка половног камиона са корпом за рад
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 25.09.2018. године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 02.10.2018.

ddd

Јавна набавка бр. 26/18

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Изградња водова за одводњавање површинских-подземних вода са Летње
позорнице ,,Врело’’ у Сокобањи
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 07.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 07.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 19.09.2018.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 25.09.2018.

ddd

Јавна Набавка 25/18

ЈАВНА НАБАВКА – радови - Додатни радови на изградњи II фазе велике сцене Летње позорнице ,,Врело'' у Сокобањи
ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ОВДЕ 07.09.2018. 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 07.09.2018.

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 19.09.2018.

ddd

Јавна набавка 23/18

Набавка грађевинског материјала за избегла лица
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 31.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 31.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 13.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 22.08.2018. године

ddd