Јавне набавке

Јавна набавка бр. 21/18

Набавка рачунарa и опреме за Oпштинску
управу општине Сокобања
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 27.07.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: OVDE 27.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 10.08.2018. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 22.08.2018. године

ddd

LOP tender procedure “Reconstruction of park Banjica in Sokobanja”

Municipality of Sokobanja announces a LOP tender procedure for the Renovation of park Banjica (ref. РД-02-29-362/Sokobanja/T02) within the project „Balneological tourism – the future of health“.

Javni poziv za tendersku proceduru “Rekonstrukcija parka Banjica u Sokobanji” (ref. РД-02-29-362/Sokobanja/T02) u okviru projekta “Balneoloski turizam-buducnost zdravlja”

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ 19.07.2018.

Одговор на питање можете преузети кликом на линк: ОВДЕ 06.08.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 20/18

Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 19.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 19.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 31.07.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 08.08.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 19/18

Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања;
Услуге мобиле телефоније;
Услуге електронских порука и информација
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:ОВДЕ 17.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 17.07.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: ОВДЕ 23.07.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ОВДЕ 23.07.2018. године

ddd

Јавна Набавка бр.16/18

Подизање капацитета запослених у области социјалне инклузије и мера активне политике запошљавања
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 12.06.2018.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 12.06.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 27.06.2018. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 11.07.2018. године

ddd

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.05.2018. ГОДИНЕ

ddd