Јавне набавке

Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.10.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 31.10.2018. године

Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 06.11.2018.

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 22.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ  22.10.2018.

ddd

Набавка столица за летњу позорницу у Сокобањи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 22.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.10.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.11.2018. године
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 29.11.2018. године

ddd

Додатни радови на уређењу фасаде и замене столарије на згради општине Сокобања

ЈН 32/18 од 19.10.2018
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 19.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 19.10.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 30.10.2018. године

ddd

Набавка пројеката парцелације и препарцелације

Поступак јавне набавке мале вредности бр.31/18
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 18.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 18.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 22.10.2018. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 24.10.2018. године

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА НАБАВКА 16/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 15.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 15.10.2018.

ddd

О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"

Са потпуном одговорношћу

Број 60-1398/1-18

Од 09.10.2018. године

С О К О Б А Њ А

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

 

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА-НАБАВКА 17/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 12.10.2018.

ddd

Јавна набавка бр. 30/18

Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговите и Трубаревац,
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 05.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 05.10.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.10.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 10.10.2018. године

ddd

Јавна Набавка бр.28/18

Грађевински радови на поправци путева и улица у насељеним местима на територији оптине Сокобања и то равнање и насипање и ваљање путева, сређивање јаркова и постављање пропусница и регулација потока.
Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале услед елементарних непогода
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 11.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 11.09.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 27.09.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 01.10.2018. године

ddd