Јавне набавке

Jaвна набавка 33/19 - Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКЕ БРОЈ 33/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.09.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.09.2019. 

Додатно појашњење ОВДЕ 03.10.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 03.10.2019. године

ddd

Jавна набавка 32/19 - Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.09.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.09.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 10.09.2019.

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 19.09.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА 31/19

ЈАВНА НАБАВКА
ДОДАТНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 27.08.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 27.08.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 05.09.20019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 11.09.2019.године

ddd

Jaвна набавка 29/19

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗРАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА В 978 И ИБКК- 1
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 21.08.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 21.08.2019.

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 23.08.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 23.08.2019.

ddd

Јавна Набавка 27/19

ЈАВНА НАБАВКА
Радови на изради истражне бушотине ИБКК 1 и
истражноексплоатационог бунара ИБКК 1 са хидрогеолоким
истраживањима и израдом елабората о резервама
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 29.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 29.07.2019. године
 

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 26.08.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.09.2019. године

ddd

Набавка комисије за технички преглед

Набавка комисије за технички преглед изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи JН 24/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 23.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 23.07.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 25.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА–УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈA ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.22/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.07.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 12.07.2019. године

ddd