Јавне набавке

П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада)

Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15),  лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, упућује
ddd

П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга

Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), начелница Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује

П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку услуга -  Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста
ddd