Јавне набавке

Jавна набавка - Израда плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ 26/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.07.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 09.07.2019. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 25.07.2019. године

ddd

Јавна набавка бр. 25/19 Набавка путничког аутомобила

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ / ЈАВНА НАБАВКА бр.25/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.06.2019. године
 

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 01.07.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 10.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/19

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РУШЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 10.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 16.06.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 21.06.2019. године

Одлука о закљученом Уговору ОВДЕ 02.07.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/19 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине 2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде
општине 2
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.06.2019. године

Измена позива за подношење понуде: ОВДЕ 12.06.2019. године 
Измељена конкурсна документација: ОВДЕ 12.06.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА 20/2019 - УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 05.06.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 05.06.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 21.06.2019. године

ddd

Набавка путничког аутомобила из пројекта

Поступак јавне набавке мале вредности бр.19/19
ddd

Конкурсна документација ОВДЕ 20.05.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.05.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.06.2019. године

Обавештење о закљученом уговору: ОВДЕ 10.06.2019. године

ddd

План јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА"

План Јавних набавки за 2019. годину за Удружење одгајивача говеда свих раса ,,ДЕВИЦА" 

можете преузети кликом на линк ОВДЕ 08.05.2019. године

ddd