Јавне набавке

Јавна набавка бр. 27/18

Набавка половног камиона са корпом за рад
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 25.09.2018. године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 02.10.2018.

ddd

Јавна набавка бр. 26/18

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Изградња водова за одводњавање површинских-подземних вода са Летње
позорнице ,,Врело’’ у Сокобањи
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 07.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 07.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 19.09.2018.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 25.09.2018.

ddd

Јавна Набавка 25/18

ЈАВНА НАБАВКА – радови - Додатни радови на изградњи II фазе велике сцене Летње позорнице ,,Врело'' у Сокобањи
ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ОВДЕ 07.09.2018. 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 07.09.2018.

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 19.09.2018.

ddd

Јавна набавка 23/18

Набавка грађевинског материјала за избегла лица
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 31.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 31.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 13.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 22.08.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 21/18

Набавка рачунарa и опреме за Oпштинску
управу општине Сокобања
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 27.07.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: OVDE 27.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 10.08.2018. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 22.08.2018. године

ddd

LOP tender procedure “Reconstruction of park Banjica in Sokobanja”

Municipality of Sokobanja announces a LOP tender procedure for the Renovation of park Banjica (ref. РД-02-29-362/Sokobanja/T02) within the project „Balneological tourism – the future of health“.

Javni poziv za tendersku proceduru “Rekonstrukcija parka Banjica u Sokobanji” (ref. РД-02-29-362/Sokobanja/T02) u okviru projekta “Balneoloski turizam-buducnost zdravlja”

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ 19.07.2018.

Одговор на питање можете преузети кликом на линк: ОВДЕ 06.08.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 20/18

Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 19.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 19.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 31.07.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 08.08.2018. године

ddd

Јавна набавка бр. 19/18

Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања;
Услуге мобиле телефоније;
Услуге електронских порука и информација
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:ОВДЕ 17.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 17.07.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: ОВДЕ 23.07.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ОВДЕ 23.07.2018. године

ddd