Јавне набавке

Јавна Набавка бр.16/18

Подизање капацитета запослених у области социјалне инклузије и мера активне политике запошљавања
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 12.06.2018.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 12.06.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 27.06.2018. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 11.07.2018. године

ddd

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 22.05.2018. ГОДИНЕ

ddd

П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада)

Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15),  лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, упућује
ddd