Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ВОДА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ-СОКОБАЊА“

Поступак јавне набавке мале вредности
ЈН бр.14/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 10.04.2019.године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 22.04.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.16/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.04.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.13/19

ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 14.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 14.03.2019. године

 

Додатно појашњење 15.03.2019. ОВДЕ

Одлука о обустави поступка 26.03.2019 ОВДЕ

ddd

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Јавна набавка број 10/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 08.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 08.03.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 18.03.2019. године

Oбавештење о обустави поступка ОВДЕ 19.03.2019. године

ddd

Јавна набавка 12/19

Радови на Реконструкцији постројења за припрему питке воде Царина и Реконструкцији и доградњи водоводне мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ Сокобања – 45252126-7 Радови на изградњи постројења за прераду пијаће воде и 45232151-5 Радови на обнови водоводне мреже.
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 06.03.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 19.03.2019.

Додатно појашњење ОВДЕ 21.03.2019

ddd

Јавна набавка бр. 9/2019

Јавна Набавка 9/19 - Пројекат геолошких истраживања на локацији ,,Кркино Кућиште" у Сокобањи.
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.02.2019. године
Позив за подношење понуде: ОВДЕ 08.02.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 13.02.2019. године

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.02.2019. године

ddd