Јавне набавке

Позив за прикупљање понуда за набавку услуга – Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи

Набавка путем наруџбенице 29.09.2017.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-89/2017 од 29.09.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује
ddd

О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" ,Бр. 60-1029/1-17 oд 26.09.2017. године
ddd
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"
Са потпуном одговорношћу
Број 60-1029/1-17
Од 26.09.2017. године
С О К О Б А Њ А

ddd

П О З И В за прикупљање понуда за набавку радова путем наруџбенице

Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе
ddd
П О З И В за прикупљање понуда за  набавку  радова- Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе ОВДЕ
ddd