Јавне набавке

П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга

Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), начелница Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује

П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку услуга -  Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста
ddd

Набавка и уградња фиксних тенди и кућица за играче ЈНМВ 05/18

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd
Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања

Набавка и уградња фиксних тенди и кућица за играче ЈНМВ 05/18


 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 30.03.2018.

ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ЈНМВ 04/18

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ЈНМВ 04/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА ОВДЕ 30.04.2018
ddd