Јавне набавке

Одржавање софтверских програма

ЈН 11/17 Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
ddd

Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ОВДЕ

Модел конкурсне документације ОВДЕ

ddd