Јавне расправе

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 12. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42.

ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


За вишепородични стамбени објекат на к.п.бр.5796 У КО СОКОБАЊА Инвеститора: Миловановић Ивице, ул. Душанова бр.42., Сокобања и Станковић Слободана, ул. 14.Бригаде бр. 13, Сокобања

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У
ТРАЈАЊУ ОД 23.12.2019.ГОД. ДО 31.12.2019. ГОД.

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретности на територији општине Сокобања

21.11.2019 Извештај са Јавне расправе ОВДЕ

 

На основу члана 20. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 06.11.2019. године, упућује

ddd