Јавне расправе

Јавна расправа - Локални антикорупцијски план у општини Сокобања 2017-2018

Сокобања 24.07.2017,  Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана у општини Сокобања за период 2017-2018  одржaће се у уторак, 1. августа 2017. године у 07:30  часова у просторијама Општине Сокобања, Светог Саве 23, 18230 Сокобања.

НАЦРТ ОДЛУКЕ ОВДЕ
ddd

Обавештење o потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
     Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
   
  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
 
ddd

Нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања

Јавна расправа о нацрту Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања одржaће се у четвртак, 8. децембра 2016. године у 13 часова у просторијама Општине Сокобања, Светог Саве 23, 18230 Сокобања.

НАЦРТ ОДЛУКЕ ОВДЕ
ddd

ПРОГРАМ ЗАПРЕМАЊА ПРОСТОРА МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ

Програмом запремања простора мермерног шеталишта у Сокобањи одређују се локације за постављање мањих монтажних објеката, њихов број и намена као и локације за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање, њихов број и зона  у којој се налазе.

Цео текст преузмите ОВДЕ.
ddd

Акустичко зонирање територије општине Сокобања

Општина Сокобања je као јединица локалне самоуправе субјект система заштите животне средине од буке и у оквиру своје надлежности утврђене законом којим се уређује заштита од буке у животној средини предузима мере за заштиту становништва од буке у животној средини. Општина Сокобања у том циљу одређује акустичке зоне у насељу, као и граничне вредности индикатора буке у тим зонама у складу са:
ddd