Јавне расправе

ЈАВНИ УВИД У СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2015-2025

Јавни увид у предлог Стратегије одрживог развоја Општине Сокобања у периоду 2015-2025 биће омогућен непосредним увидом у документ, у Општинској управи општине Сокобања, канцеларија Одељења за привреду и локални економски развој.

Стратегија одрживог развоја може се видети и на овом сајту на следећем линку

ddd

Јавна расправа - Нацрт Стратегије интегрисане комуникације 2015-2025

Jaвнa рaспрaвa и јавни увид у нацрт Стратегије интегрисане комуникације Општине Сокобања за период 2015 - 2025  сe зaкaзуje зa уторак, 29.09.2015.гoдинe у 11 сaти у Сaли СО Сокобања, Светог Саве 23 Сокобања.
ddd