Јавна лицитација - продаја отпадне хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ
ЗА ПЕРИОД ДО 31.08.2016. ГОДИНЕ1. ОТПАДНА ХРАНА (6000кг)...............................................................30.000,00 дин.

Наведена цена је почетна цена за лицитацију. Порез је на терет купца.Лицитација ће се одржати у просторијама Предшколске установе „Буцко“ Сокобања у улици Митрополита Михаила бр.16, дана 20.10.2015.год. у 13 часова.
Сва додатна обавештења могу се добити на тел.018/830-249.
         Директор ПУ
               Снежана Ковановић
ddd