Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА на к.п.бр. 5787 у КО Сокобања, урађеним од стране „АТЕЉЕ ДВ“, радња за пројектовање и пословне активности  из Ниша, број 06-06/2016 од 22.06.2016.год., у предмету број 350-122/2016 од 27.06.2016.године, подносиоца захтева Д.О.О.“БАСКИЈА“ из Чачка
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 20 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 28.06. до 05.07.2016.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ddd