Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКОГ ОБЈЕКТА
на к.п.бр. 5240/1, 5240/2, 5241/1, 5241/2, 5242/1, 5242/2 и 5243 у КО Сокобања, урађеним од стране „ALPRO“, агенције за пројектовање и пружање услуга из Алексинца,
број 30-6/16-1/2016 од 30.06.2016.год., у предмету број 350-125/2016 од 01.07.2016.године, подносиоца захтева Симић Слободана из Рујевице

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 20 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 08.07. до 15.07.2016.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ddd