Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
.
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПРОЈЕКТОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА на к.п.бр. 5354/1 и 5355/1 у КО Сокобања, урађеним од стране „Биро Цветковић“, биро за пројектовање из Књажевца, број 10/2016 од октобра 2016.год., у предмету број 350-12/2017 од 03.02.2017.године, подносиоца захтева Арсић Александра из Сокобање, улица Озренских партизана бр.20.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 20 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 06.02. до 13.02.2017.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ddd