Јавни позиви

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД ОБЈЕКТА ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК У ТУРИСТИЧКЕ СВРХЕ

на к.п.бр. 2189 у КО Врмџа, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 34/18, у предмету број 350-603/2018 од 26.12.2018.године, подносиоца захтева Радојковић Миладинка из села Трговиште, Сокобања.

ddd

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА

Отвореног, пројектног, једностепеног, анонимног конкурса  за урбанистичко-архитектонско решење уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи.


Извештај можете преузети кликом на линк ОВДЕ

ddd

НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНA СОКОБАЊА,
на предлог САВЕТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

оглашава
ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Обавештење можете преузети кликом на линк ОВДЕ

План Јавног здравља можете преузети кликом на линк ОВДЕ

ddd

Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму

На основу Уговора о додели бесповратних средстава број 81220212 између општине Сокобања и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ у оквиру Програма иницијатива за инклузију од 29.11.2017. године

ОПШТИНА СОКОБАЊА

расписује
 
ddd

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“

Општинска  управа  општине Сокобања, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана  29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број  135/04 и 36/09) дана 04.05.2018.године објављује:
ddd