Јавни позиви

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање места на Платоу код „Старог Завода“

         - ЈАВНИ ОГЛАС -

за издавање места на Платоу код „Старог Завода“ у Сокобањи, за постављање остале опреме на јавним површинама,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања

Оглас можете преузети кликом на линк: ОВДЕ  13.05.2019. године

ddd

- ЈАВНИ ОГЛАС -

 - ЈАВНИ ОГЛАС -

за издавање места у Централном градском парку за постављање монтажних објеката за продају кукуруза,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања.

 

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање паноа за рекламирање „лед екрана“

- ЈАВНИ ОГЛАС -

 

за издавање места за постављање паноа за рекламирање „лед екрана“  на мермерном шеталишту,,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 11/19).

 

Локација за постављање паноа за рекламирање-„лед екрана“

ddd

- ЈАВНИ ОГЛАС -

За издавање места на мермерном шеталишту за постављање рекламних табли и паноа  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објаката и опреме на територији општине Сокобања („Сл.лист општина Сокобања“, бр. 11/19) ) означених у графичком прилогу број 8, локација мермерно шеталиште.

ddd

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања,улица Светог Саве број 23, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА извођења радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Краља Петра I, Светог Саве, Митрополита Михаила, Миладина Живановића, 27.м

ddd

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД ОБЈЕКТА ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК У ТУРИСТИЧКЕ СВРХЕ

на к.п.бр. 2189 у КО Врмџа, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 34/18, у предмету број 350-603/2018 од 26.12.2018.године, подносиоца захтева Радојковић Миладинка из села Трговиште, Сокобања.

ddd