Јавни позиви

- ЈАВНИ ОГЛАС -

За издавање места на мермерном шеталишту за постављање рекламних табли и паноа  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објаката и опреме на територији општине Сокобања („Сл.лист општина Сокобања“, бр. 11/19) ) означених у графичком прилогу број 8, локација мермерно шеталиште.

ddd

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања,улица Светог Саве број 23, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА извођења радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Краља Петра I, Светог Саве, Митрополита Михаила, Миладина Живановића, 27.м

ddd

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД ОБЈЕКТА ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК У ТУРИСТИЧКЕ СВРХЕ

на к.п.бр. 2189 у КО Врмџа, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 34/18, у предмету број 350-603/2018 од 26.12.2018.године, подносиоца захтева Радојковић Миладинка из села Трговиште, Сокобања.

ddd

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА

Отвореног, пројектног, једностепеног, анонимног конкурса  за урбанистичко-архитектонско решење уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи.


Извештај можете преузети кликом на линк ОВДЕ

ddd

НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНA СОКОБАЊА,
на предлог САВЕТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

оглашава
ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Обавештење можете преузети кликом на линк ОВДЕ

План Јавног здравља можете преузети кликом на линк ОВДЕ

ddd