Јавни позиви

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација на мермерном шеталишту за постављања покретних - привремених објеката

На основу решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-1/2017 од 19.04.2017 године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних - привремених објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ –
ddd

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација за постављање покретних – привремених објеката – рекламних табли на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-2/2017 од 10.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање  покретних – привремених објеката – рекламних табли  на мермерном шеталишту у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

ddd

Јавни надметање за издавање локација на простору бившег АМД за постављање покретних – привремених објеката предвиђених Планом запремања бившег АМД у Сокобањи

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-176/2017 од 26.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних – привремених објеката  на простору бившег АМД  у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

ddd

Јавни позив за јавно надметање ради давања у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана III. Одлуке о давању у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, „Службени лист општине Сокобања бр. 12/17), председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за јавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број:361-14/2017 од 12.04.2017. године, председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за издавање локација за постављање покретних – привремених објеката – рекламних табли на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-2/2017 од 10.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање  покретних – привремених објеката – рекламних табли  на мермерном шеталишту у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
 
ddd

Јавни позива за давање у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб на кп.бр. 5351/3 у КО Сокобања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб,  I Број: 361-308-2/2017 од 17.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб у Сокобањи, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd