Јавни позиви

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на територији општине СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОМ УВИДУ
ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
на територији општине  СОКОБАЊА


ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 08.03.2017.ГОД. ДО 15.03.2017. ГОД.


ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора - трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-26-2/2016 од 01.12.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб - испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-19-2/2016 од 30.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул.
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора , у ул. Светог Саве бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-18-2/2016 од 24.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“, упућује

ddd

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКОГ ОБЈЕКТА
на к.п.бр. 5240/1, 5240/2, 5241/1, 5241/2, 5242/1, 5242/2 и 5243 у КО Сокобања, урађеним од стране „ALPRO“, агенције за пројектовање и пружање услуга из Алексинца,
ddd