Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-19-2/2016 од 30.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул.
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора , у ул. Светог Саве бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-18-2/2016 од 24.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“, упућује

ddd

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКОГ ОБЈЕКТА
на к.п.бр. 5240/1, 5240/2, 5241/1, 5241/2, 5242/1, 5242/2 и 5243 у КО Сокобања, урађеним од стране „ALPRO“, агенције за пројектовање и пружање услуга из Алексинца,
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе општине Сокобања, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

ddd

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

ddd

Одлагање плаћања дуговног пореза сходно Закону о изменама и допунама ЗПППА ( „Службени гласник РС“, број 15/2016)

Захтев за одлагање плаћања дуговног пореза порески обвезник може поднети само једном, и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

ddd