Јавни позиви

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКОГ ОБЈЕКТА
на к.п.бр. 5240/1, 5240/2, 5241/1, 5241/2, 5242/1, 5242/2 и 5243 у КО Сокобања, урађеним од стране „ALPRO“, агенције за пројектовање и пружање услуга из Алексинца,
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе општине Сокобања, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

ddd

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

ddd

Одлагање плаћања дуговног пореза сходно Закону о изменама и допунама ЗПППА ( „Службени гласник РС“, број 15/2016)

Захтев за одлагање плаћања дуговног пореза порески обвезник може поднети само једном, и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

ddd

Јавно надметање - издавање локација за постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -


 
ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Објављује
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада

ddd

Јавни надметање - за издавање локација за постављања мањих монтажних објеката у парку „Бањица“

На основу Решења председника Општине Сокобања број I 352-60/16 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за за постављање мањих монтажних објеката у парку „Бањица“ у Сокобањи,

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
 
ddd

Јавно надметање - издавање локацијe за постављања мањих монтажних објеката Башта "Стари Завод"

На основу Решења председника Општине Сокобања II број:352-80/2016 од 05.04.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката  у Башти "Стари Завод", оглашава
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
ddd