Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда ради давања у закуп непокретности у јавној својини на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3.Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Kомплексу отворених базена „Подина“ I бр.011-28/2016 од  03.03.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Kомплексу отворених базена „Подина“ оглашава
ddd

Јавно надметање - издавање локација за оглашавање и рекламирање на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
ddd

Јавно надметање - издавање локација за постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
ddd

Јавно надметање - Башта Озрен

На основу Решења председника Општине Сокобања број I 352-64/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката у башти „Озрен“ у Сокобањи,

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

ddd

Јавни Конкурс за доделу станова за социјално становање

На основу члана 13. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 24/14) и на основу предлога Комисије за доделу станова за социјално становање формиране решењем Скупштине општине Сокобања бр.
ddd

Јавна лицитација - продаја отпадне хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ
ЗА ПЕРИОД ДО 31.08.2016. ГОДИНЕ1. ОТПАДНА ХРАНА (6000кг)...............................................................30.000,00 дин.

ddd

ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ
У ПЕРИОДУ ОД15.10.2015. ДО31.08.2016. ГОДИНЕ

 
1.  ОТПАДНА ХРАНА(6000кг)...............................................................40.000,00 дин.
ddd