Јавни позиви

Мере активне политике запошљавања - Конкурс Општине Сокобања и НСЗ

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15) и закљученог Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Сокобања за 2015.
ddd

Јавно надметање - издавање локација за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:02-19/2015 од 03.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање -пано табли:

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

 
ddd