Јавни позиви

Јавни Конкурс за доделу станова за социјално становање

На основу члана 13. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 24/14) и на основу предлога Комисије за доделу станова за социјално становање формиране решењем Скупштине општине Сокобања бр.
ddd

Јавна лицитација - продаја отпадне хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ
ЗА ПЕРИОД ДО 31.08.2016. ГОДИНЕ1. ОТПАДНА ХРАНА (6000кг)...............................................................30.000,00 дин.

ddd

ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДНЕ ХРАНЕ
У ПЕРИОДУ ОД15.10.2015. ДО31.08.2016. ГОДИНЕ

 
1.  ОТПАДНА ХРАНА(6000кг)...............................................................40.000,00 дин.
ddd

Мере активне политике запошљавања - Конкурс Општине Сокобања и НСЗ

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15) и закљученог Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Сокобања за 2015.
ddd

Јавно надметање - издавање локација за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:02-19/2015 од 03.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање -пано табли:

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

 
ddd