Јавна набавка бр. 19/18

Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања;
Услуге мобиле телефоније;
Услуге електронских порука и информација
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:ОВДЕ 17.07.2018. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 17.07.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: ОВДЕ 23.07.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ОВДЕ 23.07.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈАВЕ: ОВДЕ 23.07.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 2: ОВДЕ 25.07.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1 ОВДЕ 22.08.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2 ОВДЕ 22.08.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3 ОВДЕ 22.08.2018.

ddd