О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД КУЋЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД КУЋЕ

на к.п.бр. 512 у КО Мужинац, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 24/18 од септембра 2018.год., у предмету број 350-506/2018 од 04.09.2018.године, подносиоца захтева Продановић Слободан из Ваљева.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 13 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 06.09. до 12.09.2018.године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ddd