Јавна набавка бр. 26/18

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Изградња водова за одводњавање површинских-подземних вода са Летње
позорнице ,,Врело’’ у Сокобањи
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 07.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 07.09.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 19.09.2018.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 25.09.2018.

ddd