Јавна Набавка бр.28/18

Грађевински радови на поправци путева и улица у насељеним местима на територији оптине Сокобања и то равнање и насипање и ваљање путева, сређивање јаркова и постављање пропусница и регулација потока.
Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале услед елементарних непогода
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 11.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 11.09.2018. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 27.09.2018. године

Додатно појашњење ОВДЕ 01.10.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 15.10.2018.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 30.10.2018. 

Одлука о измени Уговора ОВДЕ 30.09.2019. године

ddd