Jавна расправа и презентација  Студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
На основу члана 3. став 3. и  4. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/2005)  oбјављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да ће јавна расправа и презентација  Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта „Биљкина Струга“ рудника „Соко“, на к.п.бр. 6557, 6558, 875911,8759/2, 8760/1, 876012, 876111, 876112, 8762, 8763, 8766, 876811, 8768/2, 876911, 8769/2,, 8770, 8771, 8772, 8777/1, 8777/2, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8786, 8787, 8788, 8789, 8792, 8793, 8795, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8886/1 све у КО Читлук, СО Сокобања,  бити одржана у просторијама СО Сокобања, дана 05.10.2018.године са почетком у 13°° часова. 
 

ddd