ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА

ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА"СОКОБАЊА-НАБАВКА 17/18
ddd

Преузми Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.10.2018.

Преузми Техничку спецификацију ОВДЕ 12.10.2018.

ddd