П О З И В за прикупљање понуда у поступку набавке–Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на доградњи постројења за припрему питке воде „Царина" у Сокобањи

Преузми позив ОВДЕ

ddd