Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 03.12.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 03.12.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.12.2018. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 22.12.2018. године

 

ddd