Јавна набавка - Услуге помоћ у кући

Поступак јавне набавке мале вредности - Бр. 3/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 23.01.2019. године

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача ОВДЕ 30.01.2019.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 28.03.2019.

ddd