Jавна набавка - услуге физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка мале вредности - Број 7/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 17.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 17.01.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 21.01.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 21.01.2019. године

Оваштење о продужењу рока за достављање понуда ОВДЕ 21.01.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 04.02.2018. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 22.02.2019.

ddd