ЈАВНА НАБАВКА - Израда идејног пројекта санације и рекултивације постојећег одлагалишта отпада у Сокобањи са пратећом документацијом

Јавна набавка у отвореном поступку - Број 8/19
ddd

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 18.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 18.01.2019. године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  ОВДЕ 07.02.2019. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 21.02.2019. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ  26.02.2019. године

ddd