Комасација

СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ

Јавно достављање позива КО Жучковац ОВДЕ

Јавно достављање позива КО Трговиште ОВДЕ

Јавно достављање позива КО Трговиште и КО Бели Поток ОВДЕ

Закључак о усвајању Записника (технички извештај) о камасационој процени земљишта ОВДЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о спровођењу комасације ОВДЕ 

Одлука и измени Одлуке о начелима комасације ОВДЕ

 

31.01.2019. Оглас  o утврђивању фактичког стања у поступку комасације - Бели Поток ОВДЕ 

 

Одлука о формирању Комисије за спровођење комасације ОВДЕ

ПРАВИЛНИК о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације ОВДЕ 

Одлука о начелима Комасације ОВДЕ

Одлука о спровођењу Комасације ОВДЕ

Решење о постављењу привременог заступника 13.02.2019. ОВДЕ

Решење о постављењу привременог заступника 13.02.2019. ОВДЕ

 

ddd