Јавна набавка бр. 9/2019

Јавна Набавка 9/19 - Пројекат геолошких истраживања на локацији ,,Кркино Кућиште" у Сокобањи.
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.02.2019. године
Позив за подношење понуде: ОВДЕ 08.02.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 13.02.2019. године

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.02.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ОВДЕ 13.02.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 22.02.2019

Одлука о исправци одлуке о додели уговора ОВДЕ 25.02.2019.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 08.03.2019.

ddd