Јавна набавка 12/19

Радови на Реконструкцији постројења за припрему питке воде Царина и Реконструкцији и доградњи водоводне мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ Сокобања – 45252126-7 Радови на изградњи постројења за прераду пијаће воде и 45232151-5 Радови на обнови водоводне мреже.
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 06.03.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 19.03.2019.

Додатно појашњење ОВДЕ 21.03.2019

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 22.03.2019

Додатно појашњење 3 ОВДЕ 28.03.2019

Додатно појашњење 4 ОВДЕ 01.04.2019.

Додатно појашњење 5 ОВДЕ 05.04.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 01.04.2019. године.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријаве: ОВДЕ 01.04.2019. године

Измена конкурсне документације 3: ОВДЕ 03.04.2019. године.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријаве 2: ОВДЕ 03.04.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 18.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1: ОВДЕ 03.05.2019. године

Обавештење о закљученом уговору за партију 2: ОВДЕ 03.05.2019. године

Обавештење о измени уговора за партију 1 ОВДЕ 23.12.2019. године ОВДЕ 

ddd