ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.13/19

ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 14.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 14.03.2019. године

 

Додатно појашњење 15.03.2019. ОВДЕ

ddd