ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.13/19

ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 14.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 14.03.2019. године

 

Додатно појашњење 15.03.2019. ОВДЕ

Одлука о обустави поступка 26.03.2019 ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ОВДЕ 27.03.2019

ddd